Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. - Організація та методика науково-дослідницької діяльності / Организация и методика научно-исследовательской деятельности

Скачать

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. - Організація та методика науково-дослідницької діяльності / Организация и методика научно-исследовательской деятельности

Організація та методика науково-дослідницької діяльності - 5 видання /

Организация и методика научно-исследовательской деятельности - 5 издание

Год: 2006

Автор: Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.

Издательство: "3нaння"

ISBN: 966-346-069-5

Язык: Украинский

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Интерактивное оглавление: Нет

Количество страниц: 309

Описание оригинал:

Розглядається коло проблем, пов'язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.

Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Описание перевод:

В книге рассмотрен ряд вопросов связанных с организацией и методикой научно-исследовательской деятельности: выбор темы, определение объекта и предмета, методологии и методов исследования, оформления результатов научного поиска в виде рефератов, курсовых, дипломных работ, выступлений, статей, монографий, кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов.

Полезно для документоводов, деловодов и т.д.

Скачать