Яковенко Н.М., Трипуз В.М. - Латинська мова / Латинский язык

Скачать

Яковенко Н.М., Трипуз В.М. - Латинська мова / Латинский язык

Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинська мова / Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинский язык

Год: 1993

Автор: Яковенко Н.М., Трипуз В.М./Яковенко Н.Н., Трипуз В.Н.

Издательство: Вища школа

ISBN: 5-11-004176-8

Язык: Украинский

Формат: DjVu

Качество: Сфотографированные страницы

Количество страниц: 360

Описание: Мета видання - виробити у його користувача навички перекладу латиномовних історичних джерел: хронік, юридичних пам'яток тощо.

Підручник складається з двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи і адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містить окрім традиційних уривків з творів античних авторів низку оригінальних наративних, актових і юридичних джерел як європейського, так і українського походження.

Підручник доповнений латинсько-українським і українсько-латинським словниками.

Наталя Яковенко, автор підручника, нині є найбільшим українським фахівцем із "вульгаризованої" латини XVI-XVII ст. та чудовим спеціалістом із латини класичної.

Сподіваюсь, це видання стане у пригоді багатьом.

Цель издания - выработать у его пользователя навыки перевода латиномовних исторических источников: хроник, юридических памятников и т.д.

Учебник состоит из двух частей: 1) нормативного курса латинской грамматики, в котором к каждой грамматической темы добавляются упражнения и адаптированные учебные тексты, 2) хрестоматии, содержащий помимо традиционных отрывков из произведений античных авторов ряд оригинальных нарративной, актовых и юридических источников как европейского, так и украинского происхождения.

Учебник дополнен латинско-украинский и украинский-латинским словарями.

Наталья Яковенко, автор учебника, сейчас является крупнейшим украинским специалистом по "вульгаризированный" латыни XVI-XVII вв. и прекрасным специалистом по латыни классической.

Надеюсь, это издание станет полезным многим.

Скачать